Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Sâm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Kim Đồng
Quận/huyện Huyện Đak Pơ
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Thể dục
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 21 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 588 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 305 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.