Thông tin thành viên

681686.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên ThS. Lê Thị Ngà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quảng Xương 3
Quận/huyện Huyện Quảng Xương
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Đàn, Trần Mạnh Tường
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1946 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 17 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3990 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.